De Autoriteit Persoonsgegevens wil de komende jaren ook meer kijken naar het doorverkopen van gegevens van mensen door bedrijven. ‘Data maken producten en diensten slimmer en deze producten en diensten creëren vervolgens weer meer data’, zegt de organisatie. Die wil ook meer controleren hoe de overheid omgaat met persoonlijke informatie van burgers.

Toezicht door accountants?

Recent verscheen een initiatiefnota van VVD-Kamerlid Jan Middendorp waarin wordt gesuggereerd dat accountants een rol zouden kunnen vervullen in het beoogd systeem van toezicht op algoritmen. In de nota licht Middendorp toe dat ‘mensen niet moeten worden overgelaten aan de digitale jungle aan de sturing van algoritmen’. Het zou een overheidstaak zijn om burgers te beschermen tegen grote technologiebedrijven die met algoritmen steeds meer onze levens sturen. Accountants zouden hierin een rol zou kunnen spelen door middel van – zoals ook gebruikelijk is bij jaarverslagen – het afgeven van in control-verklaringen.

Lees ook: Algoritmen en accountants

Eerlijker met algoritmen

In de Nederlandse samenleving worden steeds meer beslissingen genomen door geautomatiseerde systemen die gebruik maken van algoritmen. Maar hoe eerlijk is de toepassing van algoritmen? Rik Helwegen, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), zocht het uit voor de gemeente Amsterdam. Hij maakte daarvoor gebruik van diverse CBS-bestanden. Zijn bevindingen kunnen controllers helpen om hun eigen algoritmes te verbeteren.